به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت توسعه منابع انسانی خوش آمدید    
ورزش و تربيت بدني
برنامه زمانبندي كلاسهاي ورزشي در سال 1392 

ليست اماكن ورزشي طرف قرارداد ستاد شركت ملي گاز ايران ويژه آقايان
نوع استفاده مكان برگزاري ساعت تمرين روز برگزاري رشته ورزشي رديف
  شيرودي / شهيد نوفلاح 16/30 - 18/00 شنبه شنا 1
  17/30 - 19/00 يك شنبه
  باشگاه شماره 2 نفت 18/30 - 20/00 يك شنبه
  شيرودي / شهيد نوفلاح 16/30 - 18/00 دوشنبه
  17/30 - 19/00 سه شنبه
  16/30 - 18/00 چهار شنبه
  17/30 - 19/00 پنج شنبه
  شيرودي / 9 دي 10/00 - 12/00 جمعه
  باشگاه شماره 2 نفت 14/30 - 16/00 جمعه
  مجموعه ورزشي آبفا 14/00 - 16/00 جمعه
  مجموعه ورزشي جانبازان 16/00 - 19/00 يك شنبه - سه شنبه
  خانه واليبال 16/00 - 17/30 شنبه / سه شنبه واليبال 2
  تربيت معلم 16/30 - 18/00 يك شنبه / چهار شنبه
  شيرودي 15/30 - 17/00 شنبه / چهار شنبه بدمينتون 3
  9/00 - 11/00 جمعه
  كبكانيان 15/00 - 16/30 روزهاي زوج تيراندازي 4
  16/30 - 18/00
  شهداي گاز 16/00 - 19/00
  شيرودي / شهيد عضدي 17/30 - 19/00 يك شنبه / سه شنبه تنيس روي ميز 5
  شيرودي 6/30 صبح روزهاي زوج صبحگاهي 6
  شهداي گاز 16/00 - 18/30 روزهاي زوج بدنسازي 7
بزرگسالان / اميد مجموعه ورزشي خورشيد 19/45 - 21/15 يك شنبه بسكتبال 8
21/00 - 22/30 سه شنبه
نوجوانان / جوانان 15/00 - 16/30 پنج شنبه
14/00 - 16/30 جمعه
بالاي 15 سال شهداي دانشجو 16/00 - 17/30 شنبه فوتسال 9
16/00 - 17/30 سه شنبه
9/30 - 11/00 پنج شنبه
زير 45 سال 17/30 - 19/00 شنبه
17/30 - 19/00 سه شنبه
پيشكسوتان باشگاه شماره 2 نفت 17/00 - 18/30 يكشنبه
14/00 - 15/30 پنج شنبه
ليست اماكن ورزشي طرف قرارداد ستاد شركت ملي گاز ايران ويژه بانوان
خانواده / تيم مجموعه ورزشي خورشيد 17/00 - 18/30 يكشنبه شنا 1
تيم 17/00 - 18/30 سه شنبه
خانواده 13/00 - 14/30 جمعه
تيم 14/30 - 16/00
  مجموعه ورزشي جانبازان 16/00 - 19/00 شنبه
  16/00 - 19/00 دوشنبه
  16/00 - 19/00 چهار شنبه
  14/00 - 18/00 جمعه
  باشگاه شماره 2 نفت 12/30 - 14/00 پنج شنبه
خانواده كبكانيان 15/00 - 16/30 روزهاي زوج تيراندازي 2
كاركنان 16/30 - 18/00
كاركنان و خانواده شهداي گاز 16/00 - 19/00
كاركنان و خانواده شيرودي / شهيد عضدي 15/30 - 17/00 چهار شنبه تنيس روي ميز 3
15/00 - 16/30 جمعه
تيم شهيد شيرودي 16/30 - 18/00 يكشنبه بدمينتون 4
كاركنان و خانواده سه شنبه / جمعه
كاركنان و خانواده مجموعه ورزشي خورشيد 15/00 - 16/30 يك شنبه / سه شنبه بسكتبال 5
كاركنان و خانواده تربيت معلم 16/30 - 18/00 شنبه  / دوشنبه واليبال 6
ويژه فرزندان مجموعه نسيبه 9/30 - 11/00 يك شنبه - سه شنبه ژيمناستيك 7

آدرس مجموعه هاي ورزشي
استخر مجموعه جانبازان : ميدان 7 تير . خيابان مفتح جنوبي . خيابان وركش
استخر مجموعه شيرودي : ميدان 7 تير . خيابان مفتح جنوبي . مجموعه ورزشي شيرودي
استخر مجموعه خورشيد ايرانيان : شيخ بهايي جنوبي . بلوار آزادگان . خيابان 24 غربي
استخر مجموعه آبفا : ميدان فاطمي .  انتهاي خيابان زرتشت غربي . نبش خيابان كاج
استخر 9 دي : ميدان 7 تير . خيابان مفتح جنوبي . مجموعه ورزشي شيرودي
استخر باشگاه شماره 2 نفت : ميدان آرياشهر . خيابان خسرو جنوبي
استخر مجموعه پارسيان انقلاب : خيابان كريمخان . خيابان حافظ . خيابان رودسر

 

1392/3/4 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
...
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 


مجری سایت : شرکت سیگما