آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 14251
تعداد بازديد از سايت: 150677195
تعداد بازديد زيرپورتال: 12388667
اين زيرپورتال امروز: 1269
در امروز: 9258
اين صفحه امروز: 1
بهمن
 

فرم گزارش عملکرد ماهيانه واحد آموزش  شرکت گاز استان گلستان در ماه بهمن  سال89 13

عنوان دوره­هاي اجرا شده

کد دوره

تاريخ اجراء

نوع دوره

سطح تحصيلي شرکت­کنندگان

مجموع تعداد نفرات

عمومي

پايه

تخصصي

زيرديپلم

ديپلم

فوق­ديپلم

ليسانس و بالاتر

تعداد نفرات

نفرساعت

تعداد نفرات

نفرساعت

تعداد نفرات

نفرساعت

تعداد نفرات

نفرساعت

فني/ تخصص

1- دوره آموزشي روانکاري ولوها    

 

11605

 

01/11

 

 

 

   *

 

 

 

 

9

 

72

 

9

 

72

 

9

      

72

   

     27

 

اداري، مالي، بازرگاني

1-دوره آموزشي وظايف اداري و دفتري مسئول دفتر

 

 

 

ــــــ

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

175

 

 

 

 

7

 

رايانه   

1- دوره آموزشي آشنايي با نرم افزار مديريت محتوي وب سايت

20159

11/11

*

 

 

 

 

 

1

25

 

 

 

 

1

زبان

1- دوره آموزشي زبان انگليسي

 

---

1/11

*

 

 

 

 

2

80

5

200

23

920

 

30

سمينار

1-    سمينار توسعه نظام و تامين مالي

2-      سمينار آموزشي روساي آموزش

3-       

    ــــــ

    ـــــ

30/11

27/11

 

  

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2

      1

 

50

 25

2

1

دوره­هاي HSE

1- دوره رانندگي به روش تدافعي

2- دوره ايمني گاز طبيعي

3- دوره امداد و فوريتهاي پزشکي

4- دوره ايمني و آتش نشاني

5- دوره HSE براي پيمانکاران

6- دوره بهداشت محيط کار

19903

19107

19900

19105

19808

19800

02/11

06/11

09/11

11/11

16/11

01/11

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

15

15

35

15

15

15

180

180

630

180

180

240

14

14

14

14

13

50

168

168

252

168

156

800

1

1

2

1

2

20

12

12

36

12

24

320

30

30

51

30

30

85

تأييد رئيس آموزش:

تعداد کارکنان فني

57

جمع کل

 

 

122

1767

140

2159

62

1483

324

جمع کل نفر ساعت 5409 دوره آموزش تاييد رئيس آموزش :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد کارکنان غيرفني

41

تعداد کل شاغلين

 

 

 

 

 

تعداد کارکنان A و بالاتر

 

سرانه آموزشي

 

 

 

 

                    

 

 

گزارش مربوط به آموزش كاركنان ساير شركتها:

دوره­هاي فني

تعداد

شركت/ منطقه

-

-

دوره­هاي غيرفني

ــ

ــ

 


 
  
 
نسخه قابل چاپبازگشت
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما