آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 16120
تعداد بازديد از سايت: 150677703
تعداد بازديد زيرپورتال: 12388732
اين زيرپورتال امروز: 1294
در امروز: 9766
اين صفحه امروز: 2
اردیبهشتفرم گزارش عملکرد ماهيانه واحد آموزش  شرکت گاز استان گلستان در ماه ارديبهشت سال89 13
عنوان دوره­هاي اجرا شدهکد دورهتاريخ اجراءنوع دورهسطح تحصيلي شرکت­کنندگانمجموع تعداد نفرات
عموميپايهتخصصيزيرديپلمديپلمفوق­ديپلمليسانس و بالاتر
تعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعت
فني/ تخصص1-دوره آموزشي شناخت انواع شيرآلات(پيمانکاري)
2- دوره آموزشي پست امداد وشبکه هاي شهري(پيمانکاري)
3- دوره آموزشي ابزار دقيق گازرساني(پيمانکاري)
4- دوره آموزشي بهره برداري و نگهداري از شبکه(پيمانکاري)
5- دوره آموزشي مهندسي زلزله
6- دوره آموزشي NDT
11902
10100
10600
10101
10500
12910
25/2
10/2
14/2
15/2
23/2
12/2


*
*
*
*
*
*
10
3
3
10
140
42
42
140
42
10
10
60
588
140
140
8404

256

16
1
8
25
64
728
182
182
1036
25
80
اداري، مالي، بازرگاني1-دوره آموزشي مقررات مربوط به قراردادهاي پيمانکاري
2-دوره آموزشي اصول کلي تحقيق و گزارش نويسي
3-دوره آموزشي پرورش کارمندان
4- دوره آموزشي طرح تکريم ارباب رجوع(پيمانکاري)
5-اصول ومباني فروش
6-تجزيه وتحليل صورتهاي مالي
50010
53100
53101
50048
12/2
20/2
28/2
29/2
11/2
30/2

*
*
*

**
*10140
5
6
5
42
2
125
150
125
588
50
15
15
15

1
375
375
375

25
8
6
6


3
200
150
150


15
700
675
650
728
75
45
مديريت­و رتبه­هاي A و بالاتر1- دوره آموزشي مستندسازي ارزيابي عملکرد کارشناسان
2- دوره آموزشي مستندسازي ارزيابي عملکرد هييت ريسه
3- دوره آموزشي حسابداري براي مديران
4-تصميم گيري وکنترل مديريتي
5- تصميم گيري وکنترل مديريتي
53153
53153
53518
53107
53107
13/2
18/2
8/2
20/2
19/2


*
*
*
*
*
18
5
54
10
12
23
2
36
46
16
90
56
16
رايانه1- دوره آموزشي مهارتهاي هفت گانه
2
20970
20180
20181
11/2
20/2
22/2
*18
18
18
450
450
450
450
450
450
سمينار1-دوره آموزشي فرهنگ و توسعه نماز
2-مسابقات قرآني

53541
53572
4/2
20/2
*

*
3
50
840
300
102802570022
616

1680
300
دوره­هاي HSE1- دوره آموزشي کنترل نشت ونشت يابي((نيروهاي پيمانکاري)
 2- دوره آموزشي ايمني و آتش نشاني(نيروهاي پيمانکاري)
 
19300
19108
29/2
18/2

*

*10
10
140
140
42
42
588
588
728
728
تأييد رئيس آموزش: تعداد کارکنان فني163جمع کل 10919243305552100198691131810054
تعداد کارکنان غيرفني139تعداد کل شاغلين
تعداد کارکنان A و بالاتر60سرانه آموزشيگزارش مربوط به آموزش كاركنان ساير شركتها:دوره­هاي فنيتعدادشركت/ منطقه
64
دوره­هاي غيرفني65


 
  
 
نسخه قابل چاپبازگشت
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما