به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت توسعه منابع انسانی خوش آمدید    
گزارش ها
در حال ساخت 

الف) گزارش‏هاي دوره‏اي:

  • گزارش عملكرد ماهيانه مديريت توسعه منابع انساني

اين گزارش‏ها به صورت دوره‏اي و در بازه‏هاي زماني 1ماهه تهيه مي‏گردد و شامل عملكرد واحدهاي مختلف مديريت در طول اين دوره مي‏باشد. براي تهيه گزارش عملكرد اطلاعات لازم از مبادي ذيربط اخذ شده و پس از پردازش‏هاي لازم ويرايش و به فرمت گزارش نهايي در مي‏آيد.

 

  • گزارش عملكرد سالانه مديريت توسعه منابع انساني

اين گزارش‏ها به صورت دوره‏اي و سالانه تهيه مي‏گردد و شامل عملكرد واحدهاي مختلف مديريت در طول يك سال مي‏باشد.

 

  • گزارش وضعيت نيروي انساني و سازمان

اين گزارش‏ها به صورت دوره‏اي و در بازه‏هاي زماني 3ماهه تهيه مي‏گردد و شامل اطلاعات بروز وضعيت نيروي انساني شركت ملي گاز ايران در ابعاد مختلف سطح تحصيلات، سن، سابقه و .... به تفكيك جنسيت و در حوزه‏هاي مختلف را ارائه مي‏دهد. همچنين اطلاعات سازمان شركت ملي گاز ايران در ابعاد مختلف را شامل مي‏شود.

براي تهيه گزارش در آخرين روز ماه مورد نظر آمار مورد نياز از سيستم جامع نيروي انساني اخذ شده و پس از پردازش‏هاي لازم به فرمت گزارش در مي آيد.

 

 

  • گزارش تحليلي وضعيت نيروي انساني و سازمان

اين گزارش‏ها به صورت دوره ‏اي و در بازه‏هاي زماني 3ماهه تهيه مي‏گردد و يكي از گزارشات تصميم‏ساز مديريت به شمار مي‏آيد. براي تهيه اين گزارش از مستندات گزارش وضعيت نيروي انساني و سازمان استفاده مي‏شود. پس از تحليل و تهيه نمودارها و جداول مربوطه گزارش به فرمت خاص تهيه مي‏شود.

 

ب) گزارش‏هاي موردي:

اين نوع گزارش‏ها بنا به نياز مبادي ذيربط تهيه و در اختيار سازمان مربوط قرار مي‏گيرد كه شامل: گزارش‏هاي مديريتي، گزارش‏هاي مورد نياز واحدهاي زير مجموعه مديريت توسعه منابع انساني و واحدهاي مختلف درون و برون سازماني مي‏شود.

شايان ذكر است كه ارسال تمام انواع گزارش‏هاي تهيه شده با اخذ مجوزهاي لازم از مديريت، حراست و واحدهاي ذيصلاح صورت مي‏پذيرد.

تهيه present هاي جلسات مديريتي نيز از ديگر فعاليت‏هاي اين واحد مي‏باشد.

 


1390/1/10 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
...
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 


مجری سایت : شرکت سیگما