بخش ها

خدمات ویژه

لينكهاي منتخب

انرژي
لغت نامه
فناوري اطلاعات
دانشگاه هاي داخلي
مذهبي
آموزش نرم افزار

نظرسنجی

آموزشهاي الكترونيك

آمار بازدیدکنندگان

تعداد بازديد اين صفحه: 345353
تعداد بازديد از سايت: 152773827
تعداد بازديد زيرپورتال: 12617496
اين زيرپورتال امروز: 3082
در امروز: 35291
اين صفحه امروز: 98
استاندارد آموزشی مشاغل حسابرسی داخلی  
استاندارد آموزشی مشاغل حسابرسی داخلی طی فرآیند چهار مرحله ای از طریق بررسی و تجزیه وتحلیل مشاغل مزبور ، با رویکرد ارتقاء سطح دانش و توانایی شاغلین این حوزه تهیه و تدوین گردیده است .جهت مشاهده این استاندارد و اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.  
 
تهيه و تدوين استاندارد آموزشي مشاغل تامين نيروي انساني  

  استاندارد آموزشي  مشاغل  تامين نيروي انساني  طي فرآيند چهار مرحله اي از طريق  بررسي و تجزيه وتحليل مشاغل مزبور ، با رويكرد ارتقاء سطح دانش و توانايي  شاغلين اين حوزه تهيه و تدوين گرديده است .جهت مشاهده اين استاندارد اينجا را كليك نماييد.  


استاندارد آموزشي مشاغل تامين نيروي انساني با هدف ارتقاء سطح دانش و توانايي كاركنان شاغل در تامين نيروي انساني توسط واحد آموزش اداري ، مالي و بازرگاني با همكاري كارشناسان خبره از حوزه هاي مرتبط و بكارگيري متد هاي علمي و تجربي تهيه و دردسترس همكاران محترم قرار گرفته است .به منظور تهيه اين استاندارد 18 جلسه كارشناسي برگزار و شركت كنندگان در جلسات طي 440 نفر ساعت 29 شغل را در قالب 3 خوشه اصلي  بررسي و 125 دوره آموزشي و كاربردي در راستاي توانمندسازي كاركنان تعريف و تبيين گرديده است .

 
تخصيص كد به دوره جديد piping 

كد 81333 به دوره تست شبكه و خطوط فشار متوسط ( پنوماتيك) اختصاص يافته و قابل بهره برداري در سيستم جامع مي باشد. جهت دريافت شناسنامه دوره اينجا را كليك كنيد.


 
تدوين استاندارد آموزشي مشاغل روابط عمومي 

استاندارد آموزشي  مشاغل  روابط عمومي  طي فرآيند چهار مرحله اي از طريق  بررسي و تجزيه وتحليل مشاغل مزبور ، با رويكرد ارتقاء سطح دانش و توانايي  شاغلين اين حوزه تهيه و تدوين گرديده است .براي دريافت فايل و اطلاعات بيشتر اينجا را كليك كنيد.


استاندارد آموزشي مشاغل  روابط عمومي با هدف ارتقاء سطح دانش و توانايي كاركنان شاغل در اين مشاغل توسط واحد آموزش اداري ، مالي و بازرگاني با همكاري كارشناسان خبره از حوزه هاي مرتبط و بكارگيري متد هاي علمي و تجربي تهيه و دردسترس همكاران محترم قرار گرفته است. به منظورتهيه اين استاندارد 30 جلسه كارشناسي برگزار و شركت كنندگان در جلسات طي 548 نفر ساعت 32 شغل را در قالب 6 خوشه اصلي  بررسي و 210 دوره آموزشي و كاربردي در راستاي توانمندسازي كاركنان تعريف و تبيين گرديده است .

 
تهيه و تدوين استاندارد آموزشي مشاغل مددكاري ، روابط كار و امور ايثارگران  

: استاندارد آموزشي  مشاغل  بخش هاي مددكاري ، روابط كار و امور ايثارگران  ، طي فرآيند چهار مرحله اي از طريق  بررسي و تجزيه وتحليل مشاغل مزبور ، با رويكرد ارتقاء سطح دانش و توانايي  شاغلين اين حوزه ها تهيه و تدوين گرديده است .جهت دريافت متن كامل و استاندارد مربوطه اينجا را كليك كنيد و يا به بخش خدمات ويژه مراجعه نمائيد.


استاندارد آموزشي مشاغل مددكاري ، روابط كار و امور ايثارگران  با هدف ارتقاء سطح دانش و توانايي كاركنان شاغل در اين مشاغل توسط واحد آموزش اداري ، مالي و بازرگاني با همكاري كارشناسان خبره از حوزه هاي مرتبط و بكارگيري متد هاي علمي و تجربي، تهيه و دردسترس همكاران محترم قرار گرفته است .به منظورتهيه اين استاندارد 28 جلسه اصلي و فرعي كارشناسي برگزار و طي 572 نفر ساعت 28 شغل را در قالب 5 خوشه اصلي بررسي و176 دوره آموزشي و كاربردي در راستاي توانمندسازي كاركنان تعريف و تبيين گرديده است .

 
تهيه و تدوين استاندارد آموزشي مشاغل آموزش  

 

 استاندارد آموزشي مشاغل آموزش با هدف ارتقاء سطح دانش و توانايي كاركنان شاغل در اين مشاغل توسط واحد آموزش اداري، مالي و بازرگاني با همكاري كارشناسان خبره از حوزه هاي مرتبط و بكارگيري متد هاي علمي و تجربي تهيه، و دردسترس همكاران محترم قرار گرفته است .به منظورتهيه اين استاندارد 39 جلسه اصلي و فرعي كارشناسي برگزار، و طي 996 نفر ساعت 48 شغل را در قالب 9 خوشه اصلي  بررسي و378 دوره آموزشي و كاربردي در راستاي توانمندسازي كاركنان تعريف و تبيين گرديده است. به منظور مشاهده اين استاندارد اينجا را كليك نماييد و يا به بخش خدمات ويژه مراجعه نمائيد.


استاندارد آموزشي مشاغل آموزش با هدف ارتقاء سطح دانش و توانايي كاركنان شاغل در اين مشاغل توسط واحد آموزش اداري ، مالي و بازرگاني با همكاري كارشناسان خبره از حوزه هاي مرتبط و بكارگيري متد هاي علمي و تجربي تهيه و دردسترس همكاران محترم قرار گرفته است .به منظورتهيه اين استاندارد 39 جلسه اصلي و فرعي كارشناسي برگزار و طي 996 نفر ساعت 48 شغل را در قالب 9 خوشه اصلي  بررسي و378 دوره آموزشي و كاربردي در راستاي توانمندسازي كاركنان تعريف و تبيين گرديده است .

 
برگزاري دوره نگرش فرايندي 

دوره نگرش فرايندي در روزهاي 30و 31 تير و اول مرداد ماه سال جاري در ساختمان آموزش تهران برگزار گرديد.جهت دريافت متن كامل اينجا را كليك كنيد.


دوره نگرش فرايندي در راستاي برنامه هاي عملياتي امور بهره وري و هماهنگي تحول اداري و همچنين استقرار سيستم مديريت يكپارچه برگزار گرديد.

به منظور آشنايي بيشتر با سرفصلهاي دوره نگرش فرايندي با واحد آموزش (داخلي 5710) و به منظور بهره مندي از اهداف امور بهره وري و هماهنگي تحول اداري با امور مذكور تماس حاصل فرماييد.

 
برگزاري دوره ارزشيابي آموزشي  

دوره ارزشيابي آموزشي در راستاي استاندارد آموزش مشاغل ويژه رؤسا و كارشناسان آموزش ستاد ، شركت ها و مناطق عمليات انتقال گاز توسط آموزش ستاد از تاريخ 21/05/93 لغايت 22/05/93 در تهران برگزار مي گردد. جهت دريافت متن كامل  اينجا كليك كنيد.


به اطلاع ميرساند اين امور در نظر دارد با توجه به اهميت موضوع دوره ارزشيابي آموزشي را در راستاي استاندارد آموزش مشاغل ،  با هدف به روز آوري و ارتقاء سطح دانش همكاران ويژه رؤسا و كارشناسان آموزش ستاد ، شركت ها و مناطق عمليات انتقال گاز از تاريخ 21/05/93 لغايت 22/05/93 در تهران برگزار نمايد.

لازم به ذكر است طي اين دوره فرايند نياز سنجي آموزشي و تاثير آن برفرايند اثربخشي مورد توجه قرارگرفته و شركت كنندگان بامفاهيم و نظريه هاي جديد درحوزه اصول و اركان ارزشيابي آموزشي آشنا خواهند شد

 
برگزاري نوزدهمين سمينار آموزشي مهارتهاي زندگي با موضوع هوش اقتصادي  

اين سمينار با هدف آشنايي بيشتر والدين  بامقوله هوش اقتصادي و بكارگيري تكنيك هاي آن براي آموزش شيوه هاي پس انداز كردن به كودكان برگزارميگردد . جهت دريافت متن كامل اينجا را كليك نمائيد.


     اين سمينار از سلسه سمينارهاي آموزش مهارتهاي زندگي است كه با هدف آشنايي والدين با مقوله هوش اقتصادي و بكارگيري تكنيك هاي آن در جهت تربيت فرزندان در زمينه پس انداز كردن با همكاري اداره آموزش اداري ،مالي و بازرگاني و امور مددكاري و روابط صنعتي درتاريخ 14/05/93 در محل سالن اجتماعات شهيد رجايي ساختمان شهداي گاز برگزار ميگردد.مدرس دوره آقاي دكتر شهرام اسلامي دكتراي روانشناسي عمومي و بنيانگذار موسسه شخصيت پردازي كودك مي باشد. مباحث اين سمينارشامل :

  1.  آموزش سه شيوه پس انداز كردن
  2. اشتباهات اقتصادي كه والدين به كودكان منتقل مي كنند
  3. 3- بزرگترين فرمول اقتصادي جهان
  4. اولين گام براي ثروتمند شدن
  5.  
 
برگزاري دوره مهندسي ارزش  

دوره مهندسي ارزش در روزهاي 27 و 28 خرداد ماه سال جاري  برگزار گرديد.جهت دريافت اطلاعات بيشتر اينجا را كليك نمائيد.


  • مهندسی ارزش، تلاشی است سازمان یافته كه با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیتهای یك طرح، )از زمان شكل‌گیری تفكر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره برداری( انجام می شود و به عنوان یكی از كارآمدترین و مهم ترین روشهای اقتصادی در عرصه فعالیتهای مهندسی، شناخته شده است.

  • مهندسی ارزش در چهارچوب مدیریت پروژه، ضمن اینكه به تمام اجزای طرح توجه می كند، هیچ بخشی از كار را قطعی و مسلم نمی داند. هدف مهندسی ارزش، زمان كمتر برای رسیدن به مرحله بهره برداری بدون افزودن بر هزینه ها یا كاستن از كیفیت كار است.

  • در اين دوره نمايندگان شركت گاز استانهاي خراسان جنوبي، مركزي، زنجان، اصفهان و پالايشگاه هاي پارسيان، ايلام و فجر جم و همچنين ستاد شركت ملي گاز ايران حضور داشتند. براي مشاهده تصاوير اينجا كليك نماييد.

براي آشنايي بيشتر با اين دوره و برگزاري دوره هاي آتي مهندسي ارزش به تقويم آموزشي مراجعه فرماييد

 


مجری سایت : شرکت سیگما